Wyczyść

October 08, 2012 - 12:00 PM
br. Nazariusz Winkler
- nwinkler@franciszkanie.pl

Z bólem serca informuje że 1.10.2012 r., przestało bić serce Pani Barbary Popielawskiej, które biło prawie 90 lat. Pogrzeb Pani Barbary odbył się 4.10. 2012 r., w Olsztynie.
Polecajmy Jej duszę Bożemu Miłosierdziu.

IP : 77.252.50.5
Admin password :

» Delete all records that using this IP : 77.252.50.5